پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

( برگرفته شده از تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان) فایل اصلی پرسش نامه : DOC حجم فایل : 290KB تعداد کل صفحات : 5 صفحه این پرسش نامه از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول ، مشخصات كلی شامل میزان تحصیلات ، سن و...... می باپرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان|41016501|vtb|پرسش نامه پایان نامه,پروژه دانشجویی,پایایی و روایی پرسش نامه,دانلود پرسش نامه ,دانلود پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان,دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت ,اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان ,دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان,دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت ,پرسش نامه مدلهای اثر بخشی,پرسش نامه شاخصهای اثر
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

( برگرفته شده از تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان)

فایل اصلی پرسش نامه : DOC

حجم فایل : 290KB

تعداد کل صفحات : 5 صفحه

این پرسش نامه از دو بخش تشکیل شده است .

بخش اول ، مشخصات كلی شامل میزان تحصیلات ، سن و...... می باشد .

بخش سوم شامل 34 سوال تخصصی در زمینه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف لیکرت به شرح زیر می باشد :

1-بسیار کم £ 2- کم £ 3- متوسط £ 4- زیاد £ 5- بسیار زیاد £